Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w październiku 1992 roku.

Podstawowym celem Fundacji jest udzielanie wszechstronnej pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce. Fundacja promuje wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej w naszym kraju oraz pomaga w uzyskaniu środków finansowych, zarówno unijnych jak i rządowych,  na wzrost konkurencyjności  przedsiębiorstw. Fundacja współpracuje z instytucjami okołobiznesowymi oraz organizacjami przedsiębiorców (m.in. cechami, spółdzielniami i izbami rzemieślniczymi) i pracodawców.

Najważniejsze działania Fundacji:

Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współpracującym przy wdrażaniu polityki „sektorowej” adresowanej do MSP w regionie. Jest łącznikiem, który w sposób spójny stosuje odpowiednie i skoordynowane instrumenty na poziomie regionalnym. 

Obecnie Fundacja współpracuje w zakresie wdrażania  funduszy strukturalnych perspektywy finansowej 2007-2013 w tym Program Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka

Działanie 1.4-4.1

"Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"

Działanie 4.2

„Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”

Działanie 4.4

„Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”

Podziałanie 5.4.1

„Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej"

Działanie 6.1

„Paszport do eksportu”

Działanie 8.1

„Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"

Działanie 8.2

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Pilotaż

"Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku". 

Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest przedsięwzięciem mającym na celu wymianę doświadczeń i wypracowanie wspólnych stanowisk środowisk reprezentujących rzemiosło, handel i drobny przemysł. Jest doroczną konferencją, w której uczestniczą: prywatni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji samorządu gospodarczego, instytucji wspierających sektor MSP, a także reprezentanci władz wojewódzkich, Rządu i Parlamentu.Podczas konferencji najbardziej prężnym i aktywnym przedsiębiorcom jest przyznawany tytuł"Lidera Przedsiębiorczości". Zdobycie tego wyróżnienia jest doskonałą rekomendacją w działalności gospodarczej.

Mazowieckie Spotkania Przedsiębiorców. W tych konferencjach - obok przedsiębiorców - biorą udział przedstawiciele władz wojewódzkich oraz prezydenci największych miast Mazowsza. Wynikiem spotkania jest "Stanowisko MSP"-dokument zawierający postulaty i wnioski środowiska przedsiębiorców odnośnie temetyki prezentowanej podczas konferencji.

Doradztwo dla Przedsiębiorców.  Informacja finansowa dla przedsiębiorców, absolwentów szkół, osób rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie dostępnej na rynku polskim oferty banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej, programów pomocowych oraz możliwości uzyskania certyfikatów ISO.

Światowy Kongres Small Businessu (ISBC).

 

KONTAKT:

ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel.centrala: (22) 838 32 11, tel./fax (22) 838 02 61, email: biuro@fund.org.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
© 2010-2018 FMiŚP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered by netadmin 6.85
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
centrala: +48 22 838 32 11-15, sekretariat tel./faks +48 22 838 02 61
Adres e-mail: biuro@fund.org.pl
Polityka prywatności
Licznki odwiedzin: 1856
Ostatnia aktualizacja:
2010.09.28 17:49