Marta Kabatnik-Pytlik

 

Warsztaty z obsługi programu do zarządzania projektami.
 
Certyfikowany trener Microsoft od 2008 roku, specjalizacja Project, Project Server, Share Point Services. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie ( Polish Open University)  oraz podyplomowego studium Business Inteligence przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się problematyką związaną z zarządzaniem projektami. Prowadzi autoryzowane i autorskie szkolenia związane z wykorzystaniem narzędzi do wspomagania zarządzania projektami: MS Project, MS Project Server oraz MS Project Portfolio Serwer.
 

Darek Moczyński

 

Warsztaty z obsługi programu do zarządzania projektami.
 
Certyfikowany trener MCT produktów firmy Microsoft, Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku na kierunku Internet w Zarządzaniu. Uczestniczył m. in. w tworzeniu platform e-learningowych i w tworzeniu multimedialnych szkoleń w ramach projektu Scholaris. Brał udział we wdrażaniu Zintegrowanych Systemów Informacyjnych: KSI ZUS, ZSI WARTA, Inshurer dla PZU, IPE dla Głównego Geodety Kraju. Prowadzi autoryzowane i autorskie szkolenia związane z wykorzystaniem narzędzi do wspomagania zarządzania projektami: MS Project, MS Project Server oraz MS Project Portfolio Serwer.

Grzegorz Czaban

 

Szkolenie z Zamówień publicznych.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich, do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne, absolwent specjalistycznych studiów z zakresu zamówień publicznych odbytych w ramach programu „Polish Public Administrators Municipal Training Program” na Uniwersytecie Wisconsin – Milwaukee i Milwaukee County Procurement Division w USA, autor licznych publikacji (m.in. „Historia ustawy o zamówieniach publicznych od okresu międzywojennego do teraźniejszości”, „Zamówienia publiczne – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Praktyczny przewodnik po prawie zamówień publicznych”, „Prawo zamówień publicznych – praktyczny przewodnik”, „Praktyczny przewodnik po trybach udzielania zamówień publicznych”, „100 najtrudniejszych pytań do prawa zamówień publicznych” (współautor) oraz programów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych. 

Bartosz Straszak


Szkolenie „Zarządzanie czasem i ryzykiem w projekcie”

Trener i konsultant w obszarach nowej Ustawy o Finansach Publicznych, Studium wykonalności, biznes planów, ISO, zarządzania projektami z uwzględnieniem ustawowych obowiązków - pomoc publiczna, zamówienia publiczne, ochrona danych osobowych, ustawa o finansach publicznych.
Realizował projekty szkoleniowe, inwestycyjne i badawczo rozwojowe. Od 2003 roku zajmuje się Funduszami Unijnymi. Posiada doświadczenie w ZPORR, POKL, RPO, POIG. Posiada doświadczenie we współpracy z różny mi instytucjami pośredniczącymi, zarządzającymi i wdrażającymi.

 

Dr Zbigniew Wierzbicki

Szkolenie „Budżetowanie w projektach”

Dyrektor ds. Doradztwa Finansowego i Marketingu, absolwent SGH w Warszawie. Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach zagranicznych m.in. zintegrowane zarządzanie ryzykiem w Londynie. Wiele lat pełnił  funkcje kierownicze w sektorze finansowym (m.in. doradca Prezesa NBP). Autor ponad 100 publikacji, prowadzi liczne szkolenia, m.in. z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i inwestycjami finansowymi, budżetowania czy z zarządzania ryzykiem finansowym.

 

Iwona Holka

Szkolenie „Zamówienia publiczne”

Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Doktorantka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Praktyk zajmujący się przeprowadzaniem procedur przetargowych, reprezetacją przed KIO, konsultacjami, szkoleniami i doradztwem z zakresu zamówień publicznych. Współpracuje na co dzień z podmiotami zarówno sektora finansów publicznych, jak i firmami prywatnymi. Autorka publikacji i artykułów z zakresu zamówień publicznych.

 

Jarosław Butkiewicz

Szkolenie „Pomoc publiczna”

Starszy Specjalista w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, ekspert w zakresie tematyki związanej z pomocą publiczną udzielaną w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego, Powiatowe Urzędy Pracy oraz pomocy publicznej udzielanej w specjalnych strefach ekonomicznych, prowadzący postępowania notyfikacyjne przed Komisją Europejską, autor publikacji z zakresu pomocy publicznej.

 

Elżbieta Zaleska

Szkolenie „Biznes plan i studium wykonalności”

Specjalista z zakresu rachunkowości, księgowością zajmuję się od 2001 roku. Od trzech lat zatrudniona na stanowisku głównego księgowego. Posiada doświadczenie zarówno w prowadzeniu księgowości instytucji sektora finansów publicznych, organizacji samorządowych jak również małych jednoosobowych przedsiębiorstw.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
© 2010-2018 FMiŚP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered by netadmin 6.85
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
centrala: +48 22 838 32 11-15, sekretariat tel./faks +48 22 838 02 61
Adres e-mail: biuro@fund.org.pl
Polityka prywatności
Licznki odwiedzin: 3881
Ostatnia aktualizacja:
2011.03.15 15:52