Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w okresie 01.08.2010r do 31.03.2012r, zrealizowała projekt  pt. „Wiedza z zakresu zarządzania, zasad pisania biznes planów, pozyskiwania dotacji szansą na Twój sukces zawodowy” na podstawie umowy  nr UDA-POKL.08.01.01-14-175/08.

Projekt oferował bezpłatne szkolenia osobom zatrudnionym na terenie województwa mazowieckiego

Podczas realizacji projektu udało się nam:

  •  przeszkolić 765 uczestników,
  • zorganizować 51 szkoleń obejmujących łącznie 72 dni szkoleniowe z 17 głównych tematów szkoleniowych (23 tematy z uwzględnieniem poziomów zaawansowania) m.in.: zarządzanie projektami, kierownik projektów, zamówienia publiczne, pomoc publiczna, budżetowanie w projektach, biznes plany,  kontrola i audyt, monitoring i ewaluacja, ochrona danych osobowych, równości szans kobiet i mężczyzn, Programy Operacyjne tj.: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
     

Wszystkim uczestnikom szkoleń życzymy efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy w dalszej pracy zawodowej. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz aktywny udział w szkoleniach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla Przedsiębiorstw.

Człowiek - najlepsza inwestycja!

następna strona »

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
© 2010-2018 FMiŚP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered by netadmin 6.85
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
centrala: +48 22 838 32 11-15, sekretariat tel./faks +48 22 838 02 61
Adres e-mail: biuro@fund.org.pl
Polityka prywatności
Licznki odwiedzin: 47523
Ostatnia aktualizacja:
2012.03.23 14:11