BENEFICJENCI OSTATECZNI

Beneficjentami Ostatecznymi (BO) są osoby, które wezmą udział w szkoleniach w ramach projektu Wiedza z zakresu zarządzania, zasad pisania biznes planów, pozyskiwania dotacji szansą na Twój sukces zawodowy.

Udział w szkoleniach jest szczególnie wskazany dla osób, które pragną skorzystać
z możliwości samodokształcania i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Szereg organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, instytucji otoczenia biznesu oferuje różnorodne szkolenia dla BO, którzy muszą spełniać odpowiednie kryteria. Lista miejsc, gdzie można szukać informacji o takich szkoleniach dostępna jest na naszej stronie,
w zakładce Linki.

Nasze szkolenia kierujemy do osób zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego. Jedynym wymogiem, jaki należy spełnić, aby móc ubiegać się o miejsce na szkoleniu, jest fakt bycia zatrudnionym w momencie przystąpienia do projektu. Następuje to podczas podpisywania deklaracji uczestniczenia w projekcie w dniu szkolenia.

Osobą zatrudnioną w rozumieniu Fundacji jest osoba, która w momencie przystąpienia do projektu (tzn. w dniu wypełnienia Deklaracji uczestnictwa w projekcie) jest zatrudniona
na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub umowy zlecenie / o dzieło. Miejsce wykonywania pracy (określone w umowie) i/lub siedziba pracodawcy musi znajdować się na terenie województwa mazowieckiego.

Szkolenia nie są skierowane do osób samozatrudnionych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
© 2010-2018 FMiŚP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered by netadmin 6.85
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
centrala: +48 22 838 32 11-15, sekretariat tel./faks +48 22 838 02 61
Adres e-mail: biuro@fund.org.pl
Polityka prywatności
Licznki odwiedzin: 3265
Ostatnia aktualizacja:
2010.09.28 22:58